Elevhälsa Arkiv

Dyslexi är en styrka

Jag åkte till Wisby Strand 25 mars för att lyssna på Susanna Cederquist. Susanna är lärare och föreläsare samt ägare

Stay S.M.A.R.T.

I en tid när de flesta av våra elever har mobiler och med vetskapen om att Internet är en plats

Mer modersmål åt folket!

Med facit i hand är det lätt att vara kritisk. Egentligen är det alltid lätt att vara det. Att vara

Surdegen blev spontan-rap

Kanske är du någon som aldrig har någon surdeg liggandes, varken på jobbet eller hemma. Men jag har haft en

Årets sommarlovshyllning

Då var det dags för skolavslutning. Jag och Maria känner att vi tvingats vara lite övertydliga med klassen detta läsår.

En tillgänglig utbildning för ALLA!

Vad är det? Att alla barn och ungdomar ska ha en likvärdig utbildning tycker vi nog alla. Men är det

Elevhälsa börjar i klassrummet

Så lyder titeln på en bok skriven av Lars H Gustavsson. Boken handlar om det klara sambandet mellan elevers inlärningsmiljö,

Att vara eller inte vara en likvärdig skola? Det är frågan

Hur kan skolan uppfylla det lagkrav med de förutsättningar som ges i idag för de elever från andra kommuner som

Riskerar synsätt och uppdrag att krocka när nya yrkesgrupper tar plats i skolan och uppstår revirtänk?

Det var frågan som ställdes i Tidningen Specialpedagogiks Facebookgrupp. Vi, Marie Almquist specialpedagog och Linda Ringblom Norrby logoped, hade då

Bedömning och fortbildning

På Skolverkets hemsida kan man läsa om de åtta olika skolutvecklingsprogram som myndigheten erbjuder som stöd till huvudmän, skolor och

Vi letar efter just dig!

Vad håller du på med just nu? Vad ligger i planeringsstadiet eller vad har redan blivit gjort? Vilka saker går