Elevhälsa Arkiv

Lektion för alla i ett ämne som låter

Musikämnet låter, det är en stor del av dess idé. Vi som musicerar skapar ljud och instrumenten vi använder låter på olika sätt. Människor

Fritids förändrar rasten!

Just nu brinner det på Norrbackaskolan. Eller brinner och brinner, just nu brinner fritidspersonalen lite extra. Vi har verkligen kommit

Dyslexi är en styrka

Jag åkte till Wisby Strand 25 mars för att lyssna på Susanna Cederquist. Susanna är lärare och föreläsare samt ägare

Stay S.M.A.R.T.

I en tid när de flesta av våra elever har mobiler och med vetskapen om att Internet är en plats

Mer modersmål åt folket!

Med facit i hand är det lätt att vara kritisk. Egentligen är det alltid lätt att vara det. Att vara

Surdegen blev spontan-rap

Kanske är du någon som aldrig har någon surdeg liggandes, varken på jobbet eller hemma. Men jag har haft en

Årets sommarlovshyllning

Då var det dags för skolavslutning. Jag och Maria känner att vi tvingats vara lite övertydliga med klassen detta läsår.

En tillgänglig utbildning för ALLA!

Vad är det? Att alla barn och ungdomar ska ha en likvärdig utbildning tycker vi nog alla. Men är det

Elevhälsa börjar i klassrummet

Så lyder titeln på en bok skriven av Lars H Gustavsson. Boken handlar om det klara sambandet mellan elevers inlärningsmiljö,

Att vara eller inte vara en likvärdig skola? Det är frågan

Hur kan skolan uppfylla det lagkrav med de förutsättningar som ges i idag för de elever från andra kommuner som

Krockar uppdrag och revirtänk?

Riskerar synsätt och uppdrag att krocka när nya yrkesgrupper tar plats i skolan och uppstår revirtänk? Det var frågan som

Bedömning och fortbildning

På Skolverkets hemsida kan man läsa om de åtta olika skolutvecklingsprogram som myndigheten erbjuder som stöd till huvudmän, skolor och