Det här är Pedagog Gotland

Pedagog Gotland har som syfte att vara en arena för att stödja kollegialt lärande och nätverkande inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen i Region Gotland. På Pedagog Gotland kan verksam personal dela med sig av goda och lärande exempel samt reflektioner och dilemman kring sitt uppdrag. Detta för att stötta och inspirera sina lärarkollegor samt informera andra som är intresserade av utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamheter.

Pedagog Gotland är kort och gott en webbplats av pedagoger – för pedagoger.

Vem får skriva på Pedagog Gotland?

All pedagogisk personal inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan bidra med inlägg på Pedagog Gotland.

Kontakta Pedagog Gotlands redaktion om du vill bidra med ett inlägg