Pedagog Gotland leds av en redaktion som säkerställer att alla inlägg uppfyller nedanstående riktlinjer innan publicering. Redaktionen schemalägger inlägg för att få en god publiceringsspridning och äger rätten att agera på inlägg som bedöms skapa problem. I övrigt strävar redaktionen efter att ha högt i tak och agerar endast när det behövs.

Pedagog Gotlands redaktion kan även bidra med stöd i din skrivprocess.

Allmänna riktlinjer

 • Du får inte göra reklam för eget eller andras företag som säljer kommersiella produkter eller tjänster. Däremot får du tipsa om enskilda produkter såsom litteratur, material och programvaror som är tänkt att användas i ett pedagogiskt sammanhang.
 • Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Om du varit inaktiv i 12 månader eller mer kommer Pedagog Gotland att fråga dig om du vill fortsätta bidra. Vid inaktivitet på 18 månader eller mer förbehåller Pedagog Gotland rätten att ta bort din användare och dina inlägg på webbplatsen.
 • Informera din chef om att du bidrar på Pedagog Gotland.

Riktlinjer för text

 • Du är själv ansvarig för det du skriver på webbplatsen och du måste följa de uppsatta riktlinjer som anges här. Pedagog Gotland använder sig av Creative Commons (by-nc-nd) på det material du skriver. Detta innebär att du tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under denna licens får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna dig som upphovsperson.
 • Du får inte publicera inlägg som strider mot svensk lag. Du får inte förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • Använd dina egna ord. Du kan även använda verk som inte är skyddade av upphovsrättslagen.
 • Ditt inlägg ska signeras i kursiv stil med ditt för- och efternamn, din titel samt namnet på din arbetsplats.

Riktlinjer för bilder och filmer

 • Du är själv ansvarig för det du laddar upp på webbplatsen och du måste följa de uppsatta riktlinjer som anges här. Pedagog Gotland använder sig av Creative Commons (by-nc-nd) på det material du laddar upp. Detta innebär att du tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under denna licens får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna dig som upphovsperson.
 • Du får inte publicera material som strider mot svensk lag. Du får inte förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • Använd egna bilder och filmer. Du kan även använda verk som inte är skyddade av upphovsrättslagen.
 • Fotografera/Filma det pedagogiska arbetet, eller resultatet av detsamma, istället för eleverna. Om du ska publicera bilder på någon annan än dig själv krävs samtycke enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Tips för att skriva ett bra inlägg

 • Inläggets rubrik ska vara kort, tydligt, väcka nyfikenhet och knyta an till inläggets röda tråd.
 • Skriv gärna, i fet stil, en ingress som sammanfattar inläggets innehåll och som lockar till fortsatt läsning.
 • Ett inlägg bör max vara 3000 tecken långt, inklusive blanksteg. Detta motsvarar ungefär en normal A4-sida.
  • Krångla inte till det. Skriv vardagligt, talspråkligt och konkret.
  • En lagom lång mening är skriven så att man inte tappar andan ifall man skulle läsa den högt.
  • Se till att få med den bakgrundsinformation som krävs för att även den oinsatta ska förstå inlägget.
  • Dela upp inlägget i flera stycken för att göra det mer läsvänligt.
  • Lägg gärna in mellanrubriker för att ytterligare öka läsvänligheten. Dessa bör vara lagom många, tydliga och knyta an till de stycken som innefattas av respektive mellanrubrik.
 • Använd gärna bilder och filmer som kompletterar, eller relaterar till, inläggets röda tråd. Tänk dock på ovanstående riktlinjer för bilder och filmer så att du inte oavsiktligt bryter mot allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) eller upphovsrättslagen.
 • Om du vill referera till källor ska dessa samlas nedanför din underskrift. Använd länkar så att läsaren enkelt kan hitta det du hänvisar till.
 • Tänk på att länkar som är inbäddade i inläggets text kan störa läsningen, att lägga dessa tillsammans med dina källor ökar inläggets tillgänglighet. 
 • Dra nytta av datorns stavningskontroll och låt gärna en kollega läsa igenom inlägget innan du skickar in det för publicering.

Referenser

Läs mer om Creative Commons

Läs mer om Creative Commons för lärare på Skolverkets webbplats

Läs mer om GDPR på SKLs webbplats