Allmänna riktlinjer

 • Pedagog Gotland äger rätten att agera på inlägg som bedöms skapa problem. Webbplatsen strävar efter att ha högt i tak och agerar endast när det behövs.
 • Du får inte göra reklam för eget eller andras företag som säljer kommersiella produkter eller tjänster. Däremot får du tipsa om enskilda produkter såsom litteratur, material och programvaror som är tänkt att användas i ett pedagogiskt sammanhang.
 • Du får inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
 • Om du varit inaktiv i 12 månader eller mer kommer Pedagog Gotland att fråga dig om du vill fortsätta bidra. Vid inaktivitet på 18 månader eller mer förbehåller Pedagog Gotland rätten att ta bort din användare och dina inlägg på webbplatsen.
 • Informera din chef om att du bidrar på Pedagog Gotland.

Riktlinjer för text

 • Du är själv ansvarig för det du skriver på webbplatsen och du måste följa de uppsatta riktlinjer som anges här. Pedagog Gotland använder sig av Creative Commons (by-nc-nd) på det material du skriver. Detta innebär att du tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under denna licens får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna dig som upphovsperson.
 • Du får inte publicera inlägg som strider mot svensk lag. Du får inte förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • Använd dina egna ord. Du kan även använda verk som inte är skyddade av upphovsrättslagen. Läs mer om upphovsrätt på Skolverkets webbplats.
 • Ditt inlägg ska innehålla ditt för- och efternamn samt namn på din arbetsplats.

Riktlinjer för bilder och filmer

 • Du är själv ansvarig för det du laddar upp på webbplatsen och du måste följa de uppsatta riktlinjer som anges här. Pedagog Gotland använder sig av Creative Commons (by-nc-nd) på det material du laddar upp. Detta innebär att du tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under denna licens får inte bearbetas och den som använder verket måste erkänna dig som upphovsperson.
 • Du får inte publicera material som strider mot svensk lag. Du får inte förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • Använd egna bilder och filmer. Du kan även använda verk som inte är skyddade av upphovsrättslagen. Läs mer om upphovsrätt på Skolverkets webbplats.
 • Fokusera på det pedagogiska arbetet istället för personerna. Om du ska publicera bilder på någon annan än dig själv krävs samtycke enligt personuppgiftslagen (PUL). Läs mer om PUL på Skolverkets webbplats.